Advies

Frans Rolf Infra-advies adviseert op veel aspecten van bruggen, viaducten en sluizen.
Zoals:

 • Alternatievenstudie
 • Onderhoud
 • Restlevensduur
 • Conservering
 • Trouble-shooting
 • Deskundigen oordeel
 • Ontwerp-review
 • Second opinion
 • Etc.

Frans Rolf Infra-advies heeft een jarenlange ervaring op het gebied van kunstwerken in de infrastructuur:

 • Ontwerp
 • Bouwbegeleiding
 • Onderhoud

Alternatievenstudie

Frans Rolf Infra-advies heeft in nauwe samenwerking met Rail Event en SOTAstudio op eigen initiatief een alternatief opgezet voor een mogelijke spoortunnel onder de Vecht bij Weesp.
Doel:

 • Geen verstoring treinenloop door brugopeningen;
 • Onbeperkte doorvaarthoogte voor de scheepvaart;
 • Korte wachttijden voor de scheepvaart.
 • Lagere investeringen t.o.v. een tunnel.

De voorgestelde oplossing bestaat uit:

 • Een vast aquaduct over de sporen;
 • Aan weerszijden van de sporen een dubbele schepenlift.

Deze oplossing is geïnspireerd door de schepenlift te Falkirk (Schotland) "The Falkirk Wheel".

Second Opinion

Frans Rolf Infra-advies heeft in opdracht van Railinfra Solutions second opinions uitgebracht op het aanbestedingsontwerp van delen van de aandrijving van De nieuwe Botlekbruggen.

Voor enkele delen van de aandrijving werden schetsmatig oplossingen voorgesteld.

 • Kabelwielen;
 • Grendels;
 • Spaninrichtingen

Ontwerp review

Frans Rolf Infra-advies heeft in opdracht van Stadsgewest Haaglanden een review uitgeoefend op het ontwerp van de nieuwe Sebastiaansbrug te Delft.

Het ontwerp omvatte, onder meer, een beweegbare brug met een kunststof rijdek. Ook tramverkeer gaat over deze brug.