Inspectie

Frans Rolf Infra-advies voert inspecties en opnamen uit aan bruggen en sluizen.
Het doel van de inspecties wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld:

 • Algehele toestand
 • Conditie conservering
 • Specifieke gebreken of onderdelen
 • Hoofdinspectie
 • Restlevensduur
 • Etc.

Resultaten worden gerapporteerd met des gewenste bevindingen en adviezen.
Frans Rolf Infra-advies heeft een jarenlange ervaring op het gebied van kunstwerken in de infrastructuur:

 • Ontwerp
 • Bouwbegeleiding
 • Onderhoud

Algehele toestand

Frans Rolf Infra-advies heeft voor ProRail regio Zuid van elke bruglocatie in de regio een opname gemaakt.

De opname is gerapporteerd in een beknopt format. Op één a twee A4-pagina's staan de belangrijkste kenmerken vermeld:

 • Type brug
 • Bouwjaar
 • Overspanning
 • Conserveringsoppervlak
 • Bereikbaarheid

Aangevuld met enkele overzichtsfoto's.

Tevens wordt op basis van een quick scan (visuele opname) aangegeven wat de globale ondertoestand is.

Eventuele onderhoudsacties worden vermeld.

Met name voor de conservering wordt een inschatting gedaan voor de restlevensduur tot volgende schilderbeurt.

Indien nodig wordt een vervolg-inspectie of onderzoek aanbevolen.

Conservering

Naast reguliere inspecties op het gebied van conservering heeft Frans Rolf Infra-advies aan de spoorbrug over de Waal bij Zaltbommel proeven genomen om schade onder de dikke conserveringslaag te kunnen vaststellen.

Dit probleem doet zich met name voor bij het zo geheten Flintkote-systeem.

Met behulp van infra-rood techniek bleek het mogelijk om lokale schade onder de flintkote zichtbaar te maken.

De rode gebieden blijken loszittende lagen te verklikken.

Specifieke gebreken

In opdracht van ProRail regio Zuid werd aan een aantal bruggen een onderzoek ingesteld naar de conditie van een bepaald type spoorstaafbevestiging.

Een en ander was aanleiding tot een advies om van deze bevestiging een nader bepaald aantal bouten te vervangen.