Meten

Frans Rolf Infra-advies voert, in nauwe samenwerking met Iv-Infra, metingen uit aan constructies. Natuurkundige grootheden kunnen worden gemeten zoals:

  • Verplaatsing
  • Druk
  • Spanning
  • Kracht
  • Versnelling en trilling
  • Temperatuur
  • Etc.

Frans Rolf Infra-advies heeft een jarenlange ervaring op het gebied van kunstwerken in de infrastructuur:

  • Ontwerp
  • Bouwbegeleiding
  • Onderhoud

Verplaatsing spoorstaaf

In opdracht van ProRail is bij een aantal beweegbare bruggen de verticale verplaatsing van de punt van de overgangsspoorstaaf gemeten.

Deze metingen zijn uitgevoerd met contactloze US-verplaatsingsopnemers.

Meetbereik 40 tot 400 mm;
nauwkeurigheid 0,2 tot 0,4 mm.

Meetsignaal verticale verplaatsing als functie van de tijd.

De aspassages van de trein zijn in dit meetsignaal goed herkenbaar.

Spanningsmeting

In opdracht van Iv-infra is voor ProRail aan de Suurhoffbrug een spanningsmeting uitgevoerd in het kader van de bepaling van de restlevensduur van de brug.

Vermoeiing van (las-)details is daarbij van groot belang.

Ter vergelijking van de spanning in een bepaalde las met de spanning in het aangrenzende plaatmateriaal zijn de spanningen met rekstrookjes gemeten.

De gemeten spanningen zijn, tijdens treinpassage, gepresenteerd als functie van de tijd.

De aslasten van de trein waren bekend uit reguliere metingen van ProRail.

Positiemeting

In opdracht van Iv-infra is voor Rijkswaterstaat aan de Maeslantkering een meting uitgevoerd aan de dokdeur.

De kracht in de aandrijving is gemeten als functie van de positie tijdens openen.

De positie is gemeten met een IR-afstandsensor.

Meetbereik: 0 tot 50 m
Nauwkeurigheid: 3 mm.

De gemeten kracht is in relatie tot de positie gepresenteerd.

De kracht is gemeten met rekstrookjes, gemonteerd op een shackle in de aandrijflijn.

Meetbereik: 600 kN
Nauwkeurigheid: 0,6 kN.

Trillingsmeting

In opdracht van Iv-infra is voor de aannemerscombinatie SAAone de eigenfrequentie en de demping gemeten van een diagonaal van de nieuw te bouwen spoorbrug over de A1 bij Muiderberg.

De meting is uitgevoerd met versnellingssensoren op twee verschillende hoogtes.

Meetbereik; 10g
Frequentiebereik: 0 tot 100Hz
Nauwkeurigheid: 0,01g

In nabewerking zijn de signalen met behulp van een FFT-bewerking omgezet naar het frequentie-domein.

Na filtering van per vastgestelde eigenfrequentie (1 t/m 3) zijn de eerste drie eigenfrequenties bepaald met hun eigen demping.

Door 2x integreren konden ook de uitwijkingen berekend worden uit het versnellingssignaal.

Boutkrachtmeting

Frans Rolf Infra-advies ontwikkelde een meetopstelling voor het vaststellen van het benodigde aanhaalmoment in een voorspanbout-verbinding.

De meting kan op locatie worden uitgevoerd.

Het resultaat van de meting bestaat uit een grafiek, waarin de uitgeoefende boutkracht wordt weergegeven als functie van het aandraaimoment.

Deze grafiek wordt direct, op de meetlocatie, geprint en overhandigd. Het dossier van de kwaliteitsbewaking kan daardoor up to date worden gehouden.