Ontwerp

Frans Rolf Infra-advies verzorgt ontwerpen voor bruggen of onderdelen van bruggen.

Zoals:

 • Vaste bruggen
 • Beweegbare bruggen
 • Bewegingsmechanismen
 • Voegovergangen
 • Etc.

Van schets- of voorontwerp tot en met definitief- en detailontwerp.

Afhankelijk van de complexiteit en omvang schakelt Frans Rolf Infra-advies daarbij andere ingenieursbureaus in. Frans Rolf Infra-advies voert daarbij de regie.

Vaste bruggen

Frans Rolf Infra-advies heeft in nauwe samenwerking met Ingenieursbureau Boorsma voor ProRail regio Noord-Oost de vervanging van de rijvloer in de brug over de Rijn te Oosterbeek verzorgd.

De totale opdracht omvatte:

 • Alternatievenstudie
 • Voorontwerp
 • Definitief ontwerp
 • Bestek
 • Planning en budgettering
 • Bouwbegeleiding

De rijvloer van de brug over de Rijn bij Oosterbeek , bouwjaar 1952, ondervond snel toenemende schade door vermoeiing.

Uit de alternatievenstudie bleek dat, op basis van een LCC-beschouwing, het geheel vervangen van de rijvloer de beste oplossing voor de toekomst bood.

De vervanging van de rijvloer, met een lengte van 130 m, werd gerealiseerd in één lange buitendienststelling.

Beweegbare bruggen

Frans Rolf Infra-advies heeft in nauwe samenwerking met Ingenieursbureau Boorsma in opdracht van de Provincie Fryslân het voorontwerp gemaakt voor de spoorkruising met De Boarne en de Kanadeeskestrjitte te Akkrum.

Dit voorontwerp is gebaseerd op een schetsontwerp dat in eigen beheer is ontwikkeld en de Provincie een besparing van ongeveer de helft van de geraamde bouwkosten opleverde.

Het ontwerp omvat:

 • Een nieuwe, hoger gelegen, draaibrug
 • Een onderdoorgang in de Kanadeeskestrjitte ter vervanging van de bestaande overweg
 • Aanpassing van het spoorwerk en de bovenleiding
 • Aanpassing van het lengteprofiel van de weg.

Het geheel werd ingepast in de omgeving van de bebouwde kom van Akkrum.

Voegovergangen

Frans Rolf Infra-advies ontwierp in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, Smits Neuchâtel, voor een aantal bruggen de voegovergangen.

Het betreft maatwerk voor zowel nieuw gebouwde bruggen als voor renovatiewerk.